text-secondary


Bhakti Joga

Bhakti Jogin stara się zbliżyć do Boga z miłością i oddaniem.Aby wyświetlić polskie napisy w filmie, kliknij „koło zębate” i włącz napisy po angielsku. Następnie zmień je na automatycznie tłumaczone na język polski.


Bhakti Joga jest jedną z najważniejszych ścieżek jogi. Skupia się na miłości, oddaniu i połączeniu z Bogiem. Bhakti opiera się na emocjonalnym zaangażowaniu i wyrażaniu miłości wobec Najwyższego.

Podstawy Bhakti Jogi

Podstawą Bhakti Jogi jest przekonanie, że każdy z nas jest nierozerwalnie połączony z Najwyższą Osobą w intymnym, miłosnym związku. Ta miłość jest obecna w nas niczym ukryty skarb. Nie musimy jej zdobywać, wytwarzać ani szukać na zewnątrz. Wystarczy ją obudzić lub odkryć w nas samych. Bhakti Joga oferuje narzędzia i stwarza warunki potrzebne do obudzenia tej uśpionej miłości.

Słuchanie, powtarzanie i pamiętanie cech, czynów i słów wypowiedzianych przez Boga to trzy podstawowe praktyki duchowe na ścieżce Bhakti Jogi. Oczyszczają i otwierają one nasze serca pozwalając nam poczuć obecność Najwyższej Osoby w naszym życiu. Kiedy to się dzieje, doświadczamy Boskiej miłości, która jest wszystkim, czego tak naprawdę pragniemy.

Kolejnym krokiem jest odwzajemnienie tego uczucia. Bhakti jogin kieruje całą swoją miłość ku Najwyższej Osobie. Okazuje się jednak, że obejmuje nią również wszystkie żywe istoty, które postrzega jako integralne cząstki Boga. Na tym polega sekret wszechogarniającej miłości bhakti jogina.

Medytacja z mantrą

Medytacja z mantrą jest kluczowym procesem oczyszczającym na ścieżce Bhakti Jogi. Ta praktyka polega na intonowaniu duchowych dźwięków (mantr), które opisują Boga lub są Jego słowami.

Tym co odróżnia Bhakti Jogę od innych ścieżek, takich jak Astanga Joga, Kundalini Joga, czy Gjana Joga, jest to, że bhakti jogin nie próbuje osiągnąć samorealizacji za pomocą siły swojego ciała, umysłu czy intelektu. Zamiast tego, poddaje się woli Najwyższego, intonując mantrę jako wyraz miłości i oddania się Bogu.

Medytacja z mantrą w Bhakti Jodze jest aktem całkowitego zawierzenia, w którym jogin oddaje Bogu kontrolę nad swoim życiem i całkowicie poddaje się Jego woli. Ta praktyka pomaga mu stopniowo oczyszczać umysł i serce, usuwając wszelkie negatywne myśli, uczucia i egoistyczne pragnienia. Dzięki temu może zbliżyć się do Najwyższego z postawą miłości i oddania, budząc swoje uśpione uczucia w sosunku do Niego. Medytacja z mantrą w Bhakti Jodze jest więc wyjątkowym procesem, który opiera się na oddaniu, miłości i działaniu dla zadowolenia Boga jako kluczowych punktach na drodze duchowego rozwoju.

Miłość i Oddanie

Głównym celem Bhakti Jogina jest rozbudzenie w sobie uśpionej miłości i oddania, co prowadzi do doświadczenia swojego wiecznego związku z Najwyższym. Bhakti Joga uczy, że miłość i oddanie są najpotężniejszymi środkami na drodze samorealizacji. Bhakti Joga jest unikalna w tym, że podkreśla intensywność emocjonalnego zaangażowania i wyrażania miłości. Bhakti jogin pragnie doświadczyć bliskości i połączenia z Bogiem poprzez miłość, oddanie i emocjonalną więź. To ścieżka, która pozwala praktykującemu wyrażać swoje uczucia wobec Najwyższego w sposób autentyczny i bardzo osobisty.

Bhakti Joga czy Karma Joga - co wybrać?

Podobieństwo między Bhakti Jogą a Karma Jogą polega na tym, że w obu przypadkach praktykujący podejmują swoje działania jako ofiarę dla Najwyższego, nie oczekując niczego w zamian. Karma Joga kładzie nacisk na działanie jako środek do osiągnięcia duchowej doskonałości, podczas gdy Bhakti Joga skupia się na działaniu jako wyrazie miłości i oddania dla Boga.

Osoba przedsiębiorcza zaczyna zwykle od Karma Jogi, a swoje działania podejmuje z coraz większym uczuciem i oddaniem. Osoba uczuciowa zaczyna od wyrażania swoich emocji, które w dojrzałym stanie przejawiają się jako działanie pełne oddania i miłości. Obie ścieżki tak naprawdę są ze sobą połączone i prowadzą do tego samego celu. Osoba podążajaca jedną z nich, może być postrzegana przez innych zarówno jako Karma Jogin jak i Bhakti Jogin.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach Bhakti Joga i Karma Joga są to jedyne ścieżki jogi rekomendowane osobom pragnącym osiągnąć samorealizację. Dlaczego? Ponieważ są one najbardziej odpowiednie dla współczesnego człowieka, zaabsorbowanego obowiązkami codziennego życia.

Bhakti Joga daje wyraz uczuciom miłości i oddania, podczas gdy Karma Joga uczy, że każde działanie może być duchową praktyką. Bhakti Joga kładzie nacisk na emocjonalne połączenie z Bogiem poprzez miłość i oddanie, podczas gdy Karma Joga koncentruje się na działaniu dla Boga jako środku do osiągnięcia samorealizacji.

Obie te ścieżki proponują stosunkowo proste ćwiczenia duchowe (sadhana), które można realizować w swoim codziennym życiu. Mimo bardzo trudnych warunków do podejmowania praktyk duchowych w dzisiejszym świecie, umożliwiają współczenym joginom poznanie Bhagavana - najwyższego aspektu Prawdy Absolutnej.