Jak Medytacja Wpływa Na Mózg?

Badania pokazują, że medytacja może wpływać na mózg w różny sposób.Aby wyświetlić polskie napisy w filmie, kliknij „koło zębate” i włącz napisy po angielsku. Następnie zmień je na automatycznie tłumaczone na język polski.

Medytacja może wpływać na mózg w różny sposób, a badania naukowe dostarczają coraz więcej dowodów na te zmiany. Oto niektóre z naukowo potwierdzonych zmian w mózgu, zachodzących pod wpływem medytacji:

 1. Zmiany strukturalne mózgu
  Badania z zastosowaniem obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) wykazują, że regularna praktyka medytacji może prowadzić do zmian w strukturze mózgu. Na przykład, istnieją dowody na to, że praktyka medytacji Mindfulness (uważności) może zwiększać gęstość istoty szarej w obszarach mózgu związanych z pamięcią, empatią i stresem.

 2. Redukcja aktywności obszarów związanych z lękiem
  Badania wskazują, że medytacja może zmniejszać aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie lęku, takie jak amygdala. To może pomagać w redukcji objawów lękowych i stresu.

 3. Zwiększona elastyczność uwagi i koncentracji
  Medytacja może zwiększać zdolność do skupienia uwagi na danej czynności lub zadaniu. Badania pokazują, że regularna praktyka mindfulness zwiększa aktywność obszarów mózgu związanych z uwagą i kontrolą uwagi.

 4. Zmniejszenie objawów depresji
  Badania sugerują, że medytacja może pomagać w zmniejszeniu objawów depresji. Praktyka mindfulness w połączeniu z terapią kognitywno-behawioralną może być skutecznym narzędziem w leczeniu depresji.

 5. Poprawa zdolności poznawczych
  Niektóre badania sugerują, że medytacja może poprawiać zdolności poznawcze, takie jak pamięć robocza, zdolność do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

 6. Regulacja emocji
  Medytacja może pomóc w regulacji emocji poprzez zwiększenie świadomości emocjonalnej. Badania wskazują, że osoby praktykujące medytację mogą lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami.

 7. Redukcja objawów starzenia się mózgu
  Niektóre badania sugerują, że medytacja może pomóc w opóźnieniu procesów starzenia się mózgu i zmniejszeniu ryzyka chorób neurodegeneracyjnych.

Efekty działania medytacji na mózg mogą być zróżnicowane i zależą od rodzaju praktyki medytacyjnej oraz regularności jej wykonywania. Badania nad wpływem medytacji na mózg są obecnie bardzo intensywnie prowadzone i wciąż pojawiają się nowe odkrycia w tej dziedzinie.