Czy Medytacja Obniża Ciśnienie?

Badania naukowe dowodzą, że medytacja obniża ciśnienia krwi.Aby wyświetlić polskie napisy w filmie, kliknij „koło zębate” i włącz napisy po angielsku. Następnie zmień je na automatycznie tłumaczone na język polski.

Medytacja została skutecznie wykorzystana do obniżania ciśnienia krwi u osób biorących udział w badaniach naukowych. Oto wyniki trzech badań, w których uzyskano ten efekt:

  1. Przegląd systematyczny i metaanaliza medytacji a nadciśnienie (2013)
    Ten przegląd, opublikowany w czasopiśmie "American Journal of Hypertension", analizował 20 randomizowanych badań klinicznych obejmujących łącznie 1 160 uczestników. Wyniki wskazały, że techniki medytacji, zwłaszcza Medytacja Transcendentalna i Mindfulness-Based Stress Reduction, były związane ze znaczącym obniżeniem zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego. Redukcja ta była bardziej wyraźna u osób z wyższym ciśnieniem krwi na początku badania.

  2. Efekty programu Medytacji Transcendentalnej na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i zdarzenia kliniczne: przegląd systematyczny i metaanaliza (2014)
    To badanie, opublikowane w czasopiśmie "Journal of the American Heart Association", analizowało dziewięć randomizowanych badań klinicznych z udziałem 1950 uczestników. Wykazało ono, że Medytacja Transcendentalna była związana z istotnym obniżeniem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Ponadto wskazano na niższe ryzyko chorób serca, udarów i śmiertelności u osób praktykujących Medytację Transcendentalną.

  3. MBSR w kontekście jakości życia, nastroju, objawów stresu oraz poziomu kortyzolu, dehydroepiandrosteronu siarczanu (DHEAS) i melatoniny u pacjentów z rakiem piersi i prostaty (2011)
    To badanie, opublikowane w czasopiśmie "Psychoneuroendocrinology", obejmowało pacjentów z rakiem piersi i prostaty. Wykazało ono, że uczestnicy, którzy przeszli 8-tygodniowy program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), doświadczyli istotnego obniżenia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w porównaniu z osobami, które nie uczestniczyły w programie.

Powyższe wyniki badań dostarczają dowodów na to, że różne techniki medytacji, w tym Medytacja Transcendentalna, Mindfulness-Based Stress Reduction i inne, mogą przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi i zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Należy pamiętać, że wyniki medytacji mogą być różne u różnych osób. Medytacja nie powinna być stosowana jako środek zastępczy dla leczenia nadciśnienia tętniczego ani innych schorzeń zdrowotnych. Jeśli masz wątpliwości co do swojego ciśnienia krwi lub innych problemów zdrowotnych, należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.