text-secondary


Co To Jest Joga?

Joga to połączenie się z Absolutem (Bogiem).Aby wyświetlić polskie napisy w filmie, kliknij „koło zębate” i włącz napisy po angielsku. Następnie zmień je na automatycznie tłumaczone na język polski.

Celem jogina jest doświadczenie jedności z Absolutem. Istnieje wiele różnych ścieżek, które prowadzą w tym kierunku, ale nie wszystkie doprowadzają do samego celu.

To tak, jakbyśmy patrzyli z dołu na szczyt jakiejś góry. Zbliżając się do niej z różnych stron, trafiamy na różne ścieżki zaczynające się u podnóża, ale nie wiemy, które z nich prowadzą na sam szczyt, które kończą się w połowie drogi, a które biegną wokół góry i wracają w to samo miejsce.

Karma Joga, Gjana Joga, Bhakti Joga, Astanga Joga - to autentyczne duchowe ścieżki, które umożliwiają poznanie Prawdy Absolutnej. Nie wszystkie jednak prowadzą do tego samego duchowego doświadczenia. Dlaczego?

Prawda Absolutna opisywana jest w naukach jogi jako Brahman, Paramatma i Bhagavan. Każdy z tych aspektów Absolutu jest realizowany w wyniku podążania konkretną ścieżką jogi i poznanie każdego z tych aspektów jest zupełnie innym duchowym doznaniem.


1. Brahman

Brahman to aspekt Prawdy Absolutnej, który jest opisywany jako bezosobowy, nieskończony i wszechprzenikający byt. Jest to aspekt, który jest realizowany głównie na ścieżce Gjana jogi - wiedzy i intelektualnego rozwoju. Można go również zrealizować na ścieżce Kundalini Jogi. W dzisiejszych czasach obie te ścieżki są nieosiągalne dla przeciętnego człowieka.

Praktykujący Gjana jogę kieruje swoją uwagę na zrozumienie Brahmana jako abstrakcyjnego bytu poprzez studia, refleksję i introspekcję. Praktykujący Kundalini Jogę podnosi swoją energię życia wzdłuż kręgosłupa, aby ostatecznie opuścić ciało przez otwór na czubku głowy i wejść w Blask Brahmana. Doświadczenia joginów realizujących Brahmana obejmują głębokie odczucie jedności z całą rzeczywistością i bezosobowe doświadczenie obecności Boga we wszystkim co istnieje.


2. Paramatma

Paramatma to aspekt Prawdy Absolutnej, który jest opisywany jako zlokalizowana duchowa obecność Boga wewnątrz każdego atomu materialnego stworzenia. Paramatma jest realizowana przede wszystkim na ścieżce Astanga Jogi. Samozrealizowany Astanga Jogin doświadcza obecności Paramatmy w swoim sercu. Ścieżka Astanga Jogi jest podobna do wspinaczki wysokogórskiej. Wymaga osiągnięcia perfekcji w zakresie kontrolowania ciała, umysłu, powietrza życia i energii w ciele. Jest to bardzo trudna i niebezpieczna ścieżka. Nie jest ona polecana w dzisiejszych czasach.


3. Bhagavan

Bhagavan to najpełniejszy, a zarazem najbardziej tajemniczy aspekt Prawdy Absolutnej, jaki objawiają pisma jogi. Jest rozumiany jako pełna osobowa manifestacja Boga, która jest obiektem miłości i oddania Jego wielbicieli. Bhagavan jest realizowany głównie na ścieżce Bhakti (miłosnego oddania), ale także na ścieżce Karma jogi, na której jogin ofiarowuje Bhagavanowi wszytkie swoje działania. Bhakti Jogin dąży do realizacji Bhagavana jako osobowej formy Boga i przeżywa głęboką, miłosną relację z Najwyższą Osobą. Karma Jogin dąży do realizacji Bhagavana przez ofiarowanie swoich działań dla dobra innych ludzi i służenie Najwyższej Osobie. Obie te ścieżki (Bhakti Joga i Karma Joga) są polecane dla współczesnych adeptów jogi.

Podsumowanie

Słowo "joga" oznacza "jedność" lub "połączenie", zatem celem wszystkich autentycznych ścieżek jogi jest połączenie się z Absolutem. Jogini realizują Prawdę Absolutną w 3 aspektach: jako Brahmana, Paramatmę i Bhagavana. Realizacja Paramatmy zawiera w sobie realizację Brahmana, a realizacja Bhagavana zawiera w sobie zarówno realizację Paramatmy, jak i Brahmana, ponieważ Bhagavan jest źródłem wszystkiego co istnieje.

Doświadczenia joginów realizujących te 3 aspekty Prawdy Absolutnej są całkowicie odmienne i bardzo osobiste. Różne ścieżki jogi prowadzą do unikalnych duchowych doświadczeń poprzez realizację różnych aspektów Prawdy Absolutnej. Umożliwiają joginom doświadczenie jedności z Absolutem jako Brahmanem, Paramatmą lub Bhagavanem, w zależności od ich predyspozycji i duchowego rozwoju.