Czy Medytacja To Grzech?

Medytacja nie jest grzechem, o ile jest wykonywana w odpowiedni sposób.Aby wyświetlić polskie napisy w filmie, kliknij „koło zębate” i włącz napisy po angielsku. Następnie zmień je na automatycznie tłumaczone na język polski.

Czym jest grzech?

W tradycji jogi, grzech, nazywany również "papa", jest postrzegany jako postawa, zaniedbanie lub działanie sprzeczne z zasadami i naukami tej tradycji.

W bhakti jodze głównym celem adepta jest rozwijanie miłości i oddania wobec Boga. W związku z tym, grzech jest definiowany jako wszystko, co oddziela człowieka od Boga i utrudnia osiągnięcie głównego celu, jakim jest duchowa bliskość z Najwyższym. Patrząc z tej perspektywy można wymienić 4 aspekty grzesznych czynności:

 1. Oddalanie się od Boga
  Grzech jest widziany jako działanie, które prowadzi do oddalenia się od Boga. Osiągnięcie bliskości z Bogiem jest najważniejszym celem praktyki jogi, więc wszelkie działania lub myśli, które wprowadzają oddalenie lub izolację od Boga, są uważane za grzech.

 2. Naruszanie zasad moralnych
  Grzech może wynikać z naruszenia zasad moralnych i etycznych, które są promowane w tradycji jogi. Przykłady to kradzież, kłamstwo, nieczystość seksualna, nieczystość umysłu, itp.

 3. Egoizm
  Grzech jest również postrzegany jako wynik służby własnemu ego i dążeniu do zaspokojenia własnych potrzeb i pragnień kosztem służby Bogu i innych istot. Bhakti, czyli oddanie, jest zdefiniowane jako bezinteresowna miłość i oddanie Bogu, więc wszelkie egoistyczne dążenia uważa się za grzech.

 4. Materializm
  Nadmierne zainteresowanie i przywiązanie do materialnych rzeczy, jak bogactwo, władza czy przyjemności zmysłowe, jest również uważane za grzech, ponieważ odciąga uwagę od Boga. W tradycji jogi materia jest uważana za energię iluzoryczną, tworzącą tymczasowy świat, który zasłania Prawdę. Grzech prowadzi do większego uwikłania w materię, podczas gdy bhakti jogin stara się uwolnić się od tej iluzji i dążyć do poznania Prawdy.

Podsumowując - grzechy to wszelkie działania, zaniechania lub postawy, które oddalają nas od Boga oraz naruszają zasady moralności, miłości i oddania Bogu.

Czy medytacja to grzech?

Medytacja nie jest uważana za grzech, o ile jest wykonywana w odpowiedni sposób.

Medytacja jest praktyką duchową, która pomaga skoncentrować umysł i serce na Bogu. Istnieje kilka różnych podejść do medytacji, ale ogólnie rzecz biorąc, jej celem jest zbliżenie się do Boga oraz rozwinięcie miłości i oddania wobec Niego.

Ważne jest, aby wykonywać medytację z właściwym zrozumieniem i intencją. W autentycznej medytacji nacisk kładzie się na mantry czyli Imiona Boga, oraz słowa, które odnoszą się do Boskiej Istoty. Ta forma medytacji jest uważana za szczególnie skuteczną w rozwoju duchowym.

Wskazana jest pewna ostrożność w praktykowaniu medytacji. Nie jest zalecane medytowanie w celu osiągania korzyści materialnych. Medytacja ma prowadzić do miłości, oddania i służby Bogu, a nie do realizacji egoistycznych celów.

Podsumowanie

Medytacja nie jest uważana za grzech, o ile jest wykonywana z właściwym zrozumieniem, intencją i jako narzędzie rozwoju duchowego oraz oddania Bogu. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób medytacja jest praktykowana i jakie cele jej przyświecają.