Karma Joga

Karma Jogin nadaje duchowy wymiar każdej czynności.Aby wyświetlić polskie napisy w filmie, kliknij „koło zębate” i włącz napisy po angielsku. Następnie zmień je na automatycznie tłumaczone na język polski.


Słowo "karma" w sanskrycie oznacza "działanie" lub "czynność", a w kontekście Karma Jogi oznacza to działania wykonywane z duchowym celem i oddaniem się Najwyższemu. Na tej ścieżce każda czynność, nawet najdrobniejsza, może stać się duchową praktyką.

Karma joga a inne ścieżki

W systemie jogi istnieje wiele różnych ścieżek, takich jak Gjana Joga (ścieżka wiedzy duchowej), Bhakti Joga (ścieżka oddania i miłości), oraz Astanga Joga (ścieżka ośmiu gałęzi). Każda z tych ścieżek ma inny cel i metody działania, ale wszystkie kierują adepta ku samorealizacji. Karma Joga kładzie szczególny nacisk na działanie jako środek do jej osiągnięcia. Jest w tym bardzo podobna do Bhakti Jogi, która dodatkowo nadaje działaniom dla Najwyższego bardzo emocjonalny charakter.

Rozumienie słowa "Karma"

Dla karma jogina, słowo "karma" nie ogranicza się jedynie do fizycznych działań. Obejmuje ono wszystkie aspekty życia, w tym myśli, słowa i uczucia. Każdy czyn, zarówno materialny, jak i duchowy, stanowi element karma jogi. To pomaga nam zrozumieć, że wszelkie nasze działania mają wpływ na naszą ewolucję duchową.

Działanie dla Najwyższego

Podstawą Karma Jogi jest działanie dla zadowolenia Najwyższego. Karma jogin stara się wykonywać każde swoje działania jako ofiarę dla Najwyższego, nie oczekując niczego w zamian. Postawa taka jest praktycznie identyczna z postawą Bhakti jogina. Również wszelkie inne czynności spełniane bez przywiązania do owoców działania, są uważane za karma jogę, chociaż nie są one polecane na ścieżce Bhakti, która zaleca jedynie działanie dla zadowolenia Boga.

Duchowe działanie w codziennym życiu

Karma Joga podkreśla konieczność połączenia duchowej praktyki z codziennym życiem. Karma jogin stara się wykonywać wszystkie swoje obowiązki, takie jak praca, rodzina i społeczeństwo, w zgodzie z duchowymi wartościami. W ten sposób, każda czynność staje się okazją do rozwoju duchowego i służenia Najwyższemu. To samo zaleca Bhakti Joga.

Podsumowanie

Karma Joga jest ścieżką, która uczy nas, że nie musimy rezygnować z naszych codziennych działań ani uciekać od świata, aby osiągnąć duchową doskonałość. To podejście pomaga nam zrozumieć, że karma, czyli nasze działanie, jest doskonałym narzędziem do samorealizacji i zbliżenia się do Najwyższego. Działając dla zadowolenia Najwyższego, staję się Jego narzędziem, częścią większego planu i w ten sposób realizuję swoją duchową misję.

Karma Joga jest bardzo podobna do Bhakti Jogi. Obie te ścieżki są polecane dla współczesnych adeptów jogi, ponieważ są bardzo praktyczne i stosunkowo łatwe do zastosowania w dzisiejszym świecie. Umożliwiają doświadczenie najwyższego aspektu Prawdy Absolutnej - Bhagavana.